Paylaş : TR | EN
Havacılık

Havacılık

Günümüzde havacılık sektörü dünya ekonomileri için itici güç olup ülkelerin sosyal gelişiminde de önemli rol oynamaktadır. Dünyada hava ulaşım ağlarının sayısı her geçen gün artmakta ve bunun sonucu olarak havacılık endüstrisi ve hava taşımacılığı devamlı olarak büyümektedir. Havacılık alanında yaşanan gelişmeler birçok sektörü ekonomik açıdan doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda, havacılık endüstrisi ve hava taşımacılığının gelişimi de küresel olarak gelişiminin başlıca göstergelerinden biri haline gelmiştir.
 
Havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte 1970 li yıllardan başlayarak hava trafiğinde her 15 yılda yaklaşık iki kat büyüme yaşandığı görülmektedir. 2005 yılında dünyada toplam 1,8 milyar yolcu taşınmışken 2016 yılında bu sayı 3,7 milyar yolcu olarak gerçekleşmiştir. Küresel büyüme eğilimi, gerçekleştirilen altyapı yatırımları ve uygulanan havacılık politikaları ile birlikte ülkemizde de etkisini fazlasıyla göstermiştir. Ülkemizde son 13 yıllık dönemde yolcu sayısında yıllık yaklaşık %15 artış gözlenmektedir.
 
İstatistikler incelendiğinde, büyüyen havacılık sektörü ile birlikte maliyet etkinlik başta olmak üzere birçok operasyonel avantaj sağlayan bölgesel havacılık için de dikkate değer pazar payı öngörülmektedir. Türkiye de havacılık sektörüne yönelik planlamalar ve ülkemizin havacılık yol haritasında bulunan başta Milli Bölgesel Uçak Projesi de göz önünde bulundurulduğunda geliştirme, üretim ve bakım gibi çeşitli faaliyet alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, sivil havacılık endüstrisi ve hava yolu taşımacılığında son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda dünyada ve ülkemizdeki mevcut durum, eğilimler, gelecek öngörüleri ve öneriler paylaşılarak kapsamlı bir sektör analizi gerçekleştirilmiştir.