Paylaş : TR | EN
Savunma Sanayi

Savunma Sanayi

Türk savunma sanayisi, 2001 ekonomik krizi sonrasında yurtiçi alımların önemli derecede azalmasını takiben yurtdışı pazarlara yönelmiş ancak bu konuda kamudan gereken desteği alamamıştır.

Küresel finansal kriz 2008 yılının ikinci yarısından itibaren kendini göstermeye başlamış, dünya ülkelerinin ekonomilerini küçültmüş ve 2009 yılında da bu krizin etkileri devam etmiştir.

Bu dönemlerde Türkiye’nin savunma sanayisi küçük ve orta ölçekli firmaların nakit ihtiyaç durumu ve kredi sağlanamaması ve benzeri sıkıntılarından etkilenmiştir. Fakat, bu olumsuz durumlar olsa bile, savunma sektörünün bulunduğu konumu korumayı başardığı görülmektedir (Temiz, 2012-8).

10. Kalkınma Planında (2014-2018)

► Rekabetçi bir savunma sanayi yapısı,

► Özgün bir tasarımla Savunma sanayi ihtiyaçlarının ülke sanayisiyle karşılanması,

► Yararlı ve elverişli teknolojilerin askeri amaç dışında kullanılması ile milli üretim oranının ve Araştırma Geliştirme’ye ayrılan payın artırılması,

► Ağ ve kümelenme yapılarının belirlenmiş savunma sanayi alanlarında desteklenmesine vurgu yapılmaktadır (Savunma Sanayi Müsteşarlığı).